Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SAB/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi M. B., D. L. i M. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1134/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi Pierwszego Polskiego Towarzystwa [...] S.A. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

I OZ 1117/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie za skargi B. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2317/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SA/Wa 1089/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 86/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenia nieważności

IV SA/Wa 634/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 975/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 296/09 - Wyrok NSA z 2009-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1435/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   3