Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3131/12 - Wyrok NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 176/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 2375/12 - Postanowienie NSA z 2014-07-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 551/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku z 17 kwietnia 2014 r., II SA/Bk 389/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z [...] lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Kr 632/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Kr 930/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I SA/Wa 2268/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2874/12 - Wyrok NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1850/13 - Wyrok NSA z 2014-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3022/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania
1   Następne >   2