Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 396/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi A. S. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z zasobów Gminy

III SA/Kr 1214/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi A.R. na pismo Prezydenta Miasta K. w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście mieszkaniowej,

II SA/Ol 222/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi M.S. na Gminę w przedmiocie wstąpienia w stosunek najmu

I OSK 2772/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. W. na akt Prezydenta Miasta Krakowa nr [...] w przedmiocie odmowy uregulowania tytułu prawnego do lokalu

IV SA/Wr 449/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Wniosek w przedmiocie wykupu lokalu mieszkalnego

II SA/Go 885/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-02

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

IV SA/Wr 449/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi Z. M. na Prezydenta [...] w przedmiocie wykupu lokalu mieszkalnego

II SA/Bk 424/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję zawartą w piśmie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przydzielenia lokalu zamiennego

III SA/Kr 1287/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi A. P. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2010

II SA/Po 1060/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi D.G. na akt Prezydenta Miasta P, w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu
1   Następne >   +2   +5   +10   13