Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 889/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności

I OZ 543/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

skarga' na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające skargę na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające zażalenie J. K. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 o oddaleniu zażalenia J. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie , sygn...

III SAB/Lu 16/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania kserokopii faktury za remont dachu

III SAB/Lu 19/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sadu Apelacyjnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany obrońcy

I OZ 32/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I OZ 335/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi , sygn. akt II SAB/Łd 63/96

II SAB/Rz 11/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi na pismo

VI SO/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w związku z wnioskiem N. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

III SAB/Lu 13/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej, że nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie (sygn. akt III SAB/Lu 13/0

IV SA/Wa 1609/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na pismo Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej
1   Następne >   +2   +5   +10   21