Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

IV SA/Wa 2791/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 2792/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy