Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SO/Go 3/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Radzie Gminy w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 27