Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wa 24/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy O. w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organu

II SAB/Kr 120/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 206/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...]

I SAB/Wa 4/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o uchylenie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

II SAB/Lu 310/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

I SAB/Sz 15/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-13

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku z 30 maja 2014 r.

I SAB/Wa 24/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy O. w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organu

II SAB/Wa 598/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Dzielnicy [...] W. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SAB/Sz 78/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-30

Wniosek w przedmiocie podjęcia uchwały postanowił: odmówić dopuszczenia Rady Gminy do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

II SAB/Po 83/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy D. w przedmiocie rozpatrzenia protestu wyborczego
1   Następne >   2