Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SAB/Wa 85/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości podstawy wymiaru renty policyjnej

II SAB/Wa 201/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów

II SAB/Wa 321/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego waloryzacji renty policyjnej

I SAB/Wa 37/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wpisaniu do rejestru kościołów

II SAB/Wa 251/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nierozpoznania pisma w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno

I SAB/Wa 174/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

II OSK 1963/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 289/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku , o udostepnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 331/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania zażalenia
1   Następne >   +2   +5   7