Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SAB/Wa 151/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody (...)

VII SAB/Wa 135/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...]

II SAB/Kr 11/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-27

Wniosek K.D. o zasądzenie od Wojewody na rzecz K.D. zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi K.D. na przewlekłość postępowania Wojewody

II SAB/Kr 203/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-17

Skarga B.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [....] w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogę publiczną zarządza zwrócić B.L. kwotę 100 zł (sto złotych) z tytułu nienależnie uiszczonej opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem