Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 472/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Starosty N. w przedmiocie nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uchyla zaskarżony wyrok i decyzję Starosty N. z dnia [...] nr [...] oraz decyzję Dyrektora Zespołu Szkół [...] w N. z dnia [...] znak: [...].

IV SAB/Wr 1/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w sprawie załatwienia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

I OSK 1789/15 - Wyrok NSA z 2015-11-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w Lublińcu w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

IV SA/Gl 638/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w L. w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli

III SAB/Łd 75/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego