Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 985/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odstępującej od ustalenia opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 985/14

IV SA/Gl 351/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 351/14

IV SA/Wr 608/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

Skarga W.Sz., na decyzję SKO w J., z dnia [...], nr [...],