Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 208/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną