Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA w Łodzi X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Łd 372/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc październik 2007 roku

III SA/Łd 599/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na lipiec 2008 roku