Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 190/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SAB/Wa 73/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie braku odpowiedzi na wniosek

VII SA/Wa 191/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie : umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

VII SA/Wa 191/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania odwoławczego