Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 2803/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3522/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2163/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 1136/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość na skutek skargi kasacyjnej sporządzonej przez pełnomocnika skarżącego od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1136/15

IV SA/Wa 2236/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1569/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 1498/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

V SA/Wa 641/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I SA/Wa 877/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   3