Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 495/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego znak: [...] w przedmiocie odmowy ...

II OZ 1415/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję [..] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego , nr [...] w przedmiocie nakazania przedstawienia dokumentów

II OZ 1423/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr [...] w przedmiocie obciążenia opłatą za czynności kontrolne prawidł...