Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 849/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II SA/Bd 578/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brodnica w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OZ 1481/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ornecie , nr BRM.0007.23.2017 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy...

IV SA/Wa 1649/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia programu ochrony środowiska

IV SA/Wa 495/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia 'Regulaminu udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla właścicieli posesji na terenie miejscowości [...] i części [...] objętej planem zagospodarowania przestrzen...