Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 709/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatu B. w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SAB/Kr 42/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi Społecznego Komitetu [....] w przedmiocie bezczynności Starosty Powiatowego w B.

VII SAB/Wa 17/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]

II SAB/Wr 38/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie zmiany pozwolenia na budowę siedliska rolniczego w obrębie działki nr [...] położonej we wsi S. gmina O.

II SA/Kr 864/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi B.J. na czynności Starostwa Powiatowego w Z.

II SA/Bk 203/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty S. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 389/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę pionową i poziomą istniejącego pawilonu handlowego przy ul. B. C. w L. postanowił: odrzucić skargę.

II SA/Bk 319/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-06

Sprawa ze skargi K. K. na pismo Starosty S. w przedmiocie nadania statusu strony w postępowaniu pozwolenie na budowę

II SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-11

Sprawa ze skargi E. i W. W. na pismo Starosty Powiatowego w G. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę garażu na lokal usługowy

II SA/Bk 585/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty Z. w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   19