Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1401/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OW 121/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. A. M. o przyznanie zasiłku celowego na częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu Stowarzyszenia Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomocy Bliźni...

I OSK 3502/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Powiatu D. na czynność Gminy Miejskiej D. w przedmiocie odmowy poniesienia wydatków z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

I OSK 1114/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecienie w sprawie ze skargi E. N. na czynność Burmistrza Gminy G. w przedmiocie wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w G.

I OZ 114/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi L. B. na przewlekłość postępowania Burmistrza Gminy i Miasta C. w przedmiocie pomocy społecznej

I OZ 113/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta C. w przedmiocie pomocy społecznej