Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 92/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SA/Wa 81/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

IV SA/Wa 2466/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1105/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie z 6 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2515/16 o odrzuceniu zażalenia W.S. na postanowienie WSA w Warszawie z 19 grudnia 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 2515/16 o odrzuceniu skargi W.S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1582/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OZ 1581/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OZ 1172/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 211/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 1391/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-06

Sprawa ze skargi J. P. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] informujące o zakresie danych zamieszczanych w dowodzie osobistym

IV SA/Wa 3183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   2