Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Bd 108/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nadania numeru PESEL

IV SA/Wa 679/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych