Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Po 107/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-11

Sprawa ze skargi S. W. na przewlekłość Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SAB/Po 138/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-11

Sprawa ze skargi S. W. na przewlekłość Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Wr 29/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-18

Sprawa ze skargi Zakładu P. i U.T. - (...) i (...) B. na przewlekłe prowadzenie postępowania SKO we W. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody

II OSK 1666/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi O.T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

I OZ 598/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

VIII SAB/Wa 22/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Ministra Inwestycji i Rozwoju

II SAB/Gl 29/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-17

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ustalenia prawa dodatku do zasiłku rodzinnego

II SAB/Gl 30/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-17

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SAB/Gl 31/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-17

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SAB/Gd 26/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-18

Sprawa ze skargi V.P. na przewlekłość postępowania Starosty w sprawie zmiany wpisu w ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   3