Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 552/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania pisma

II SAB/Wa 81/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 372/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi E. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 523/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-10

Sprawa ze skargi W. L. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie skierowania do komisji lekarskiej