Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VI SA/Wa 207/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanowił: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjne...

VI SA/Wa 933/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata M. B. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z ...

VI SA/Wa 120/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów transportu drogowego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata D. T. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 360 złotych (trzysta sześćdziesiąt złotych) powi...