Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X

VI SA/Wa 1649/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego T. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto os...

VI SA/Wa 1866/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego B. C. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 złotych (dwieście czterdzieśc...

VI SA/Wa 2044/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów leczenia postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata R. R. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 złotych (dwieście czterdzieś...

VI SA/Wa 1866/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego B. C. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 120 złotych (sto dwadzieścia złot...

VI SA/Wa 2319/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata P. L. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 360 zł (trzysta sześćdziesiąt...

VI SA/Wa 576/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokat M. D. nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotyc...

VI SA/Wa 753/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata A. J. nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 120 złotych (sto dwadzieścia złotych...

VI SA/Wa 1158/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu kosztów leczenia uzdrowiskowego postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata W. D. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 złotych (dwieś...

VI SA/Wa 2679/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego S. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 zł (dwieści...

VI SA/Wa 2679/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz radcy prawnego S. W. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 120 zł (sto dwa...