Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Ol 6/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I SA/Ol 93/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I SA/Ol 708/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 84/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I SA/Ol 232/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I GZ 487/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...] w przedmiocie cła antydumpingowego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 420/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty należności celnych oraz określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym

I SA/Ol 237/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

skarg P. D. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I SA/Ol 240/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

skarg M. W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej

I SA/Ol 293/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-08

skarg B. M. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz opłaty paliwowej uchyla zaskarżone decyzje.
1   Następne >   +2   4