Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bd 830/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 549/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego

II SA/Po 691/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 1317/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Gl 1021/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-17

Skarga A. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bd 1299/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za udostępnienie nieruchomości

II SA/Kr 845/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-17

Skarga W. J. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Gd 375/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II SA/Ke 166/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-11-04

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bd 928/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-18

Skarga G. P. i S. P. na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7