Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Lu 117/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 1903/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie : ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 24/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-11

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 57/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 63/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-27

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 140/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1502/12 oddalające wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skarg U. T., M. T., A. K. i L. W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie z 27 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Wa 2397/11

II SA/Łd 1160/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 1160/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy pozytywnego zaopiniowania podziału nieruchomości

II SA/Bd 673/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Gd 34/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   36