Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 300/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu