Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1797/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Wielkie na obszarze Gminy Tarnów

II SA/Kr 79/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-21

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 235/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 454/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze podmiotu na prawach strony

II SA/Kr 1487/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gołcza w przedmiocie nienaruszenia zasad zagospodarowania przestrzennego ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza

II SA/Kr 235/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1487/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-06

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gołcza w przedmiocie nienaruszenia zasad zagospodarowania przestrzennego ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza

II SA/Kr 1487/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie nienaruszenia zasad zagospodarowania przestrzennego ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza

II SA/Kr 1797/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-29

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1454/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-13

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki
1   Następne >   +2   5