Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SPP/Po 112/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości

II SA/Po 634/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-07-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu uczestniczce postępowania D. K. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. z dni...

II SA/Sz 1166/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-11

Skarga J. B. na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wywłaszczenia oraz ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość