Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Łd 1093/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Ke 745/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-11-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Gd 214/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

II SA/Bk 621/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

II SA/Bk 794/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-02

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w celu założenia napowietrznej linii elektroenergetycznej

II SA/Lu 674/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 1959/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposoby korzystania z nieruchomości

II SA/Kr 1611/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-21

Wniosek w przedmiocie udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Kr 1323/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   13