Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Po 402/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia przejścia porzuconego samochodu na własność Miasta;

II SA/Ke 680/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/580/2012

II SA/Ke 681/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/581/2012

III SA/Gd 139/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta [...] oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej

II SA/Ke 680/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

Wniosek w przedmiocie zmiany przebiegu dróg kategorii gminnej w Kielcach

II SA/Ke 682/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

Wniosek w przedmiocie pozbawienia placu kategorii drogi gminnej

III SA/Kr 444/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-11

Wniosek w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

II SA/Ke 681/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

Wniosek w przedmiocie pozbawienia ulicy położonej w Kielcach kategorii drogi gminnej

III SA/Gd 454/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta oraz wysokości stawek opłat za parkowanie

III SA/Kr 883/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
1   Następne >   2