Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Po 465/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-04

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

IV SA/Wr 13/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowywania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr [...] i w Przedszkolu Miejskim nr [...] oraz Żłobku Miejskim z [...]

II SA/Wa 486/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] w przedmiocie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zamiaru likwidacji szkoły oraz zmiany obwodu szkoły

II SA/Ke 675/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

Wniosek w przedmiocie zmiany aktu założycielskiego ośrodka szkolno

IV SA/Po 416/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w P.

II SA/Ke 675/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/574/2012