Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 88/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SPP/Op 49/19 z wniosku A.D. o przyznanie prawa pomocy w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OPP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga S.T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 894/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

I OPP 75/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 720/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 76/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 721/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania prośby

I OPP 77/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 722/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania prośby

I OPP 88/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 2136/19 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 723/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 79/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 724/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 80/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 725/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 81/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 726/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   +2   5