Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Wa 50/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Wniosek A. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o uzupełnienie postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. Z. o wymierzenie Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi dnia z 1 lipca 2014 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Wa 1439/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1748/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej

II SAB/Wa 190/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Po 27/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

IV SAB/Wr 26/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty L. w przedmiocie udostępnienia informacji o składzie osobowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w L. Ś. od dnia 5 marca 1953 r. do dnia 5 marca 1955 r.

II SAB/Wa 209/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SO/Po 9/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-10

Wniosek Z. M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku S. L. L.G. O. o ukaranie grzywną na podstawie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270 ze zm.) Z. M.P.

II SA/Wa 1197/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Gd 270/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Związku Gmin w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3