Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 792/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Inne w przedmiocie opłaty stałej za odprowadzanie dróg opadowych

II SA/Bd 727/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Inne w przedmiocie opłaty stałej za usługi wodne

II SA/Bd 194/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty za usługi wodne

II SA/Bd 703/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty stałej za usługi wodne

II SA/Bd 670/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty stałej za usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

II SA/Bd 705/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Zarządu Zlewni Państwowego [...] [...] Wody [...] w przedmiocie opłaty stałej za usługi wodne

II SA/Bd 1060/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w opłacie za pozwolenie wodnoprawne

II SA/Bd 215/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Inne w przedmiocie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

II SA/Bd 595/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] w I. w przedmiocie opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

II SA/Bd 573/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu [...] w przedmiocie opłaty za pobór wody podziemnej
1   Następne >   3