Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 650/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w B. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w S. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych I. stwierdza nieważność zaskarżonego rozporządzenia w części dotyczącej : - paragrafu 75 ust. 3, w zakresie w jakim zobowiązuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w B. do realizacji zadań określonych w paragrafie 59, 61,62,63,64,65,66, 73; - paragrafu 6...

II SA/Sz 486/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-11

skarg Marszałka Województwa oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przejścia w trwały zarząd śródlądowych wód powierzchniowych płynących i gruntów pod tymi wodami

II SA/Sz 851/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustalenia linii brzegu jeziora

II SA/Sz 1062/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-06

Sprawa ze skargi Spółki A. na zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w S. w przedmiocie nałożenia obowiązku

II SA/Sz 1170/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi Spółki A. na zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w S. z dnia [...] nr [...]

II SA/Sz 516/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w S. w przedmiocie określenie opłaty stałej za pobór wód podziemnych

II SA/Sz 470/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi

II SA/Sz 518/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód podziemnych

II SA/Sz 521/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód podziemnych

II SA/Sz 526/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi
1   Następne >   +2   +5   +10   14