Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 23/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Go 673/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-03

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

I OZ 504/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Rz 663/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-11

Skarga U.B. i J.B. na postanowienie Wojewody P. w R. w przedmiocie zarzutów wobec prowadzenia egzekucji administracyjnej wniosku pełnomocnika skarżących o wstrzymanie wykonania czynności egzekucyjnych na czas trwania postępowania

II SA/Łd 218/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-31

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 288/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-30

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

II SA/Łd 600/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-31

Wniosek w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Lu 375/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości