Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Wa 77/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie próby wymuszenia przez Starostę Powiatu W. poniesienia nienależnej opłaty za udostępnione dokumenty

I OZ 1108/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi W. S. na bezczynność Starosty Powiatu Wołomińskiego w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sygn. akt II SAB/Wa ...

II SO/Sz 17/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-24

Wniosek A. K. o wymierzenie grzywny Staroście za nieprzekazanie skargi

II SO/Wa 78/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-05

Wniosek W. S. o wymierzenie grzywny Staroście Powiatu [...]

II SO/Wa 66/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-07

Wniosek W.S. o wymierzenie Staroście Powiatu [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 210/10

II SO/Wa 21/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 15/09

IV SO/Wr 8/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Staroście O. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę

VIII SO/Wa 33/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-28

Wniosek S. P. o ukaranie Starosty Powiatu [...] grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I OZ 188/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku Redakcji '[...]' w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej

II SO/Sz 4/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-05-29

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Staroście grzywny za nieprzekazanie skargi
1   Następne >   2