Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 895/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych

II SA/Ke 233/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2204/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru rozbiórki

VII SA/Wa 2289/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu doprowadzenia zabytku do stanu jak najlepszego

II SA/Wr 17/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu wraz z miejscami postojowymi, remoncie ogrodzenia, wykonaniu elewacji

VII SA/Wa 511/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu rozbiórki

VII SA/Wa 2190/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na roboty budowlane

II OSK 245/11 - Wyrok NSA z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu przeprowadzenia robót budowlanych

II OSK 223/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie pozwolenia na wykonanie zabezpieczenia ściany budynku uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania

II SA/Ol 1234/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu i nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na roboty budowlane
1   Następne >   +2   6