Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2977/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji

II OSK 1793/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenie kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

II OSK 1842/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2471/16 - Wyrok NSA z 2018-10-10

Skargi kasacyjne P. M., D. J., M. J., R. W., M. S., H. D. i M. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg P. M., D. J., M. J., R. W., M. S., H. D. i M. W. na decyzję Ministra Infrastruktury nr ... w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji Euro 2012

II OSK 2012/17 - Wyrok NSA z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 120/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu [...]