Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1332/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

II SA/Kr 123/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 1081/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz rozliczenia odszkodowania

III SA/Gd 389/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca stałego pobytu

IV SA/Gl 921/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium

VII SA/Wa 148/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę