Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SAB/Wa 204/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-12

Skarga Wójta Gminy Z. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

IV SA/Gl 505/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nauczycieli

IV SA/Gl 794/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-05

Sprawa ze skargi A. C. na zarządzenie Wojewody [...] w przedmiocie odwołania członka wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności