Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1834/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Lublinie sygn. akt II SO/Lu 22/06 wymierzającego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej grzywnę w wysokości 500 zł za nieprzekazanie sądowi skargi T. W. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę