Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 555/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-12-16

Sprawa ze skargi A. W. - P. i M. W. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych.

II SA/Łd 1042/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-06

Sprawa ze skargi A. W. i J. W. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 52/06

II SA/Łd 1041/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-06

Sprawa ze skargi B. S. i L. S. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 51/06

II SA/Lu 546/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi S. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie VII SA/Wa 761/06 dotyczącego nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 608/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-19

Sprawa ze skargi A. W.-P. i M. W. na niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie wymierzenia grzywny w związku z niewykonaniem wyroku sądu

II OSK 1934/07 - Wyrok NSA z 2008-06-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Syndyka Masy Upadłości Budowlanej Spółki Mieszkaniowej '[...]' Spółka z o. o. w K. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku

II SA/Ol 872/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi J. H. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Olsztynie 1/ wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w kwocie 700 zł (słownie: siedemset złotych) za niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie udostępnienia akt administracyjnych sprawy; 2/ zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytu...

II SA/Lu 170/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-27

Sprawa ze skargi W. M. z udziałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 294/07 dotyczącej sprzeciwu do zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego, w zakresie sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego odmawiającego przyznania prawa pomocy