Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 327/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SO/Wa 134/07 w zakresie odrzucenia wniosku J. S. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Dzielnicy W. [...]