Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 158/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości

I OZ 283/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 408/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 310/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OZ 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 115/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr NSP-III.7581.1.121.2014.MS2 w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 176/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1002/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi G. S., S. S., Ł. S., J. D., K. S., L. S., B. G., H. O. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oku, znak: [...] w przedmioci...

I OZ 1014/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1167/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   2