Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 543/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

I OSK 228/10 - Wyrok NSA z 2010-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1/ uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 1282/09 - Wyrok NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

I OSK 657/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 175/10 - Wyrok NSA z 2010-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 679/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 728/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OZ 790/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek K. R. o dokonanie wykładni postanowienia NSA w sprawie K. R. na postanowienie Ministra Infrastruktury z ...

I OSK 1603/09 - Wyrok NSA z 2010-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 550/09 - Wyrok NSA z 2010-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie czasowego zajęcia nieruchomości