Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2632/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...

I OSK 2319/15 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2310/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-09

Wniosek o przyznanie kosztów udzielonej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu S. S. w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 734/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 434/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. B. i M. C. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną

IV SA/Wa 719/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 56/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SAB/Wa 81/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 3071/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 466/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
1   Następne >   +2   5